Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Mölndals Konståkningsklubb
Avgifter


Medlemsavgift

För att delta i vår verksamhet krävs att man är medlem i föreningen och att man betalar sin träningsavgift. Medlemsavgiften är en stadgeenlig avgift, som ger grundläggande medlemsrättigheter i föreningen. I medlemsavgiften ingår en föreningsförsäkring för åkaren.

Medlemsavgift erläggs per Säsong (VT/HT).

 • Medlemsavgift per säsong (HT/VT) 300 kr

 

Träningsavgift

Träningsavgiften är något man betalar för att få delta i föreningens idrottsverksamhet. Träningsavgiften är uppdelad på Hösttermin, Vårtermin och Eftersäsong. Storleken på träningsavgiften under ordinarie säsong och eftersäsong grundar sig på antalet träningspass per vecka som åkaren deltar i. Avgiften betalas alltså per termin (dvs 1 gång på ht och 1 gång på vt) under ordinarie säsong samt separat för eftersäsong.

 

Våra Träningsavgifter säsongen 2017/18

Tränar du 1 h per/v. kostar träningsavgifter 900 kr/termin.

Tränar du 2 till 4 h per v. kostar det ca 1400-2600 kr/termin.

Tränar du 5 till 8 h per v. kostar det ca 3000-4000 kr/termin.

Tränar du 9 till 12 h per v. kostar det ca 4000-4750 kr/termin.


Avgifter för program till tävling och programträning ingår inte i terminsavgifter då det innebär extra planeringstid och istid för att göra program i de olika klasserna.

För information om dessa avgifter mm se följande länkar:

Att tävla i Singelåkning

Att tävla i A- och Elitserien

 

A-serie och Elitserieavgifter

Utöver dessa grundläggande tränings- och tävlingsavgifter finns det separata avgifter för åkare som är med i A- resp. Elitserien. Dessa avgifter är en kostnad som SKF tar ut för att administrera dessa tävlingsserier.

 • Avgift A-serien betalas in 2 ggr per säsong 500 kr/termin

 • Avgift Elitserie betalas in 1 gång per säsong 1500 kr/år


Tävlingsavgifter

Deltar man i tävlingar betalar alla åkare sina egna kostnader i form av anmälningsavgiften ev. resa och boende. Klubben ordnar tränare och står även för dennes arvode under tävlingarna.

 • Tränararvode ingår i träningsavgiften.

 • Anmälningsavgift Stjärntävling 325 kr

 • Anmälningsavgift Klubbtävling 1 program 425 kr

 • Anmälningsavgift Klubbtävling 2 program 625 kr

 • Anmälningsavgift A tävling 1 program 525 kr

 • Anmälningsavgift A tävling 2 program 875 kr

 • Anmälningsavgift Elitserietävling 1075 kr (utmanare kostar 1175 kr)

 

Tävlingslicens

För att få tävla behöver varje åkare en tävlingslicens vilket betalas in av klubben och faktureras sen ut till åkaren. I Tävlingslicensen ingår en olycksfallsförsäkring i Folksam. (se mer om Tävlingslicens på Svenska konståkningsförbundets hemsida http://www.svenskkonstakning.se/tavla/akarlicens/

 • Licensavgift 350 kr


Regler för Återbetalning

a) Hela avgiften återbetalas om anmäld åkare inte får sitt deltagande bekräftat eller om tävlingen blir inställd.

b) Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång, men före kl. 24.00 två (2) dagar före första tävlingsdagen återbetalas halva avgiften. Dock sker ingen återbetalning efter fastställande av startordning, som vid Stjärntävlingar kan ske tidigare (se § 207).

Avanmälan skall ske till direkt till arrangerande klubbs tävlingsledning och till den egna tränaren.

c) Vid avanmälan efter kl. 00.00 dagen före första tävlingsdagen, eller efter fastställande av startordning om den skett tidigare, sker ingen återbetalning.

d) Återbetalning ska göras senast tio (10) dagar efter avslutad tävling.