Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Mölndals Konståkningsklubb
Träning

Börja träna skridskoåkning

Vi har skridskoskola för barn och ungdom som vill lära sig att åka skridskor på ett riktigt sätt, för fritidsbehov eller för attlägga grunden för en senare konståkningsträning i singel- eller teamåkning. I skridskoskolan har med andra ord alla förekommande delmoment stor betydelse i den framtida träningen. Svårighetsgraden i träningen ökar i sedan takt med barnens egen utveckling.

Konståkning på tävlingsnivå är en sport som har väldigt många och komplicerade moment så det tar förstås tid att bli en duktig singel- eller teamåkare. Det är dock lite lättare att snabbare lära sig åka skridskor för de barn som tränar oftare och börjar med sin skridskoträning i tidig ålder, när inlärnings-förmågan är som störst. Därför finns också en valmöjlighet för nybörjarna att träna två gånger i veckan.

Skridskoskola

Övningar för nybörjare

Här är några av de moment som nybörjaren i MKK's skridskoskola tränar. Prova gärna på egen hand, t.ex. på allmänhetens åkning. Övningarna kan tränas några gånger på golv, sedan är det dags att ta på skridskorna och försöka göra det på isen. Det är svårt att göra i början, men med övning kommer snart resultaten. För bästa träningsresultat är det dessutom av stor betydelse att barnet har bra skridskor.


Övning 1 - åkning framåt
Stå med fötterna "tio i två" Hälarna placerade en bit i från varandra
Gå framåt i den positionen med rak kropp och armarna utsträckta med handflatorna riktade nedåt

   

Övning 2 - åkning bakåt
Tårna strävar mot varandra med ett litet mellanrum. Hälarna utåt
Gå bakåt i den positionen med rak kropp och armarna utsträckta med handflatorna riktade nedåt

   

Övning 3 - "köttbulle"
Tårna strävar mot varandra med ett litet mellanrum. Hälarna utåt
Gå bakåt i den positionen med rak kropp och armarna utsträckta med handflatorna riktade nedåt

   

Övning 4 - "stork"
Rak i ryggen med utsträckta armar.
Hitta balansen på ett ben.
Lyft det andra benet och placera foten intill knät med tårna i riktning nedåt. Ditt knä ska peka framåt

Byt ben.Träna balansen på båda benen. Försök att hitta balansen utan skridskor. Med Skridskor på kan du stödja dig mot någon.

   

Övning 5 - hoppa
Hoppa upp i luften.
Sträck knäna och hela kroppen i luften och landa mjukt " i knä ".


_____________________________________________________

MKK's kunskapsmärken

När tränaren bedömer att barnen har fått tillräckliga kunskaper får de köpa ett kunskapsmärke. Det är ett tygmärke att fästa på MKK-tröjans ena ärm.
Det finns tre märken, med ökande svårighetsgrad, att sträva efter. Här är en kort beskrivning av den kunskapsnivå som eftersträvas för varje märke.

Första märket 

 • Åkning framåt utan att använda taggarna
 • Åkning bakåt, rak i ryggen, med lagom fart
 • Åkning i storkposition på väster ben i sex sekunder på rak skena
 • Åkning i storkposition på höger ben i sex sekunder på rak skena
   

Andra märket

 • Saxning framåt åt båda håll, med rak rygg utan att använda taggar
 • Saxning bakåt åt båda håll, med bra glid
 • Flygskär på vänster ben på rak skena med friben vågrät med kroppen
 • Flygskär på vänster ben på rak skena med friben vågrät med kroppen
   

Tredje märket

 • Bågar framåt ytterskär över banans bredd
 • Bågar bakåt ytterskär över banans bredd
 • Treahopp med landningsposition i sex sekunder
 • Ståpiruett på ett ben i minst sex hela varv
   
_____________________________________________________


Fortsatt träning


När barnen tagit sitt tredje märke, eller en tid därefter, får de möjlighet till träning i team- eller singelverksamhet. Träningen bedrivs enligt klubbens verksamhetsmodell vilket innebär att åkarna också får göra de tester som Svenska Konståkningsförbundet inrättat.

Redan efter andra märket kommer vi i år att ha steg och teamskola som ett komplement, för att åkarna skall ha möjlighet att öka sina kunskaper inför kommande tävlingsverksamhet i singel- eller teamåkning.

 • I Steg och teamskola tränar åkarna grundläggande stegträning och teamelement.
  Stegträningen syftar till att bl.a. klara basictest 1 som är ett av målen för att ta steget till ungdomsteam eller till singeltävlingsgrupp. Träningen i steg och teamskola bedrivs paralellt med träningen i ordinarie grupp och man kan börja här efter det att man tagit sitt andra märke. När man har nått tillräckligt långt i sin åkning erbjuds man plats i ungdomsteamet eller i en rekryteringsgruppen för singelåkning.

De alternativ som finns för träning efter tredje märket är:

 • Ungdomsteam
  I ungdomsteamet bedrivs såväl teamträning som stegträning och golvträning. För att träna med ungdomsteamet bör man ha skridskokunskaper motsvarande basictest 1.
 • Rekryteringsgrupp till singel-tävlingsgrupp / singeltävlingsgrupp miniorer
  I rekryteringsgruppen tränar åkarna singelelement (friåkningselement) och stegträning där stegträningen bl.a. syftar till att klara basictest 1 och singelträningen till att klara fritest 2 som är ett av målen för att börja i singeltävlingsgrupp för miniorer.
  Några av barnen blir efter tredje märket (ibland tidigare) erbjudna att träna i en rekryteringsgrupp. Talang, utvecklingsmöjligheter, ålder och kunskapsnivå är avgörande i vid denna uttagning.

_____________________________________________________

Att tänka på vid träning

 • För att minimera skaderisken är det nödvändigt att använda riktig utrustning.
  Att använda bra skridskor är det bästa sättet att förebygga skador. För nybörjaråkare gäller också att hjälm måste användas.
 • Kom i god tid till träningen. Det tar ibland längre tid att snöra på skridskorna på barnen än man förväntat sig.
  Har lektionen redan börjat är det störande för de andra barnen och tränaren med eftersläntrare.
 • Försök att få barnet att gå på toaletten före träningspasset.
  De minsta barnen har inte så bra koll på detta själva och behöver påminnas.
 • Det är inte tillåtet att tugga tuggummi eller annat under träningspassen.
 • Barnen bör ha mjuka och rörelsevänliga kläder och vantar på träningen. För den som önskar finns det praktisk klubbtröja och byxor med blixtlås att köpa på kansliet eller vid den s.k. lördagsjouren.
  Hjälm är obligatorisk för alla åkare som inte ännu tagit sitt tredje märke.
 • Klä alltid om i omklädningsrummet. Omklädning ska inte ske på läktare eller invid sargen.
  I Åby ishall disponerar åkarna det omklädningsrum som finns angivet på det "whiteboard" som finns mitt emot anslagstavlan i entrén.
 • Namnmärk skridskoskydden.
  (Så är chansen större att du återfår dem om någon t.ex. oavsiktligt tagit fel skydd.)
 • Föräldrar och andra som är med vid träningen kan sitta på läktaren.
  Området runt sargen är till för åkare och tränare.
 • Om du vill fråga om något speciellt kan du prata med tränaren efter eller före träningspasset eller ringa till klubbtelefonen.
  Läs också på anslagstavlan när du kommer till ishallen. Där står all viktig information.

_____________________________________________________  


Singelåkning


MKK har som intention att bedriva singelåkning med sikte mot elitåkning. Vi eftersträvar därför att ha åkare i samtliga A-tävlingsklasser när åkarunderlag finns för detta. För närvarande har vi singelåkare i minior-, ungdoms och juniorklassen.

Singelträningen i MKK bedrivs långsiktigt. Genom att lägga stor vikt vid grunderna och att momenten lärs in på ett korrekt sätt kan vi skapa förutsättningar för bra resultat i ett längre perspektiv.

Genom att erbjuda så bra träningsförutsättningar som möjligt, vill vi ge åkarna i våra tävlingsgrupper möjlighet att utvecklas som singelåkare. Vår strävan är också att vara representerad vid mästerskapstävlingar som, DM och LM, och SM. För vissa av åkarna kan det också bli aktuellt med internationella tävlingar.

Singelåkning är en individuell tekniksport med många moment, steg och rörelser.
Vägen till de mest avancerade momenten är lång och kantas ibland av motgångar även för den som har talang.
De åkare i MKK som tränar i singelgrupper har visat den talang och det intresse som gör det möjligt att utvecklas som singelåkare.

 • Snabbhet
 • Envishet
 • Styrka
 • Psykisk uthållighet
 • Smidighet
 • Motivation att göra framsteg
 • Konstnärligt lagd
 • Motoriska förutsättningar
 • Utstrålning
 • Hoppförmåga
 • Känsla för musikalitet och vackra rörelser
 • Djärvhet m.m.
 • _____________________________________________________  

  Steg och team-grupp

  För att kunna ge de yngsta åkarna en bra grund att stå på inför framtida deltagande i klubbens tävlingsgrupper i team och singelåkning så har vi en "steg och teamskola".
  Åkare som klarat andra och tredje märket kan, om de vill och paralellt med sin ordinarie grupp, fortsättningsvis också delta i denna träning.

  Det är en kompletterande träning som dels är inriktad på att träna stegträning (basicträning) och dels på förberedande träning på de olika teamåkningsmomenten.

  Stegträningen syftar till att så småningom klara förbundets basictest-grund, och senare basictest-1 som motsvarar en kunskapsnivå som också är en av förutsättningarna för att för att kunna ta ta steget till teamåkning och singelåkning på tävlingsnivå i MKK.

  Åkarna i denna grupp fortsätter med singelträningen i sina ordinarie grupper och kan fortsätta med denna komplementträning tills dess att de eventuellt erbjuds plats i ungdomsteam eller i tävlingsgrupp för singelåkning.

  _____________________________________________________  

  Rekryteringsgrupp för singelåkare

  De som erbjuds att träna i en rekryteringsgrupp för singeltävlingsverksamhet är barn från skridskoskolan som visar sådana framsteg att tränarna bedömer att de har möjlighet att utvecklas som singelåkare. Träningen bedrivs med sikte mot tävlings-verksamhet för miniorer, och att åkaren ska klara SKF's friåkningstest2 och basictest1.

  Avgörande för eventuell framtida uppflyttning till singeltävlingsgrupp är åkarens kunskapsnivå i förhållande till dennes ålder samt bedömda utvecklingspotential.

  Rekryteingsgruppens isräning omfattar, precis som för tävlingsgrupperna, de i konståkning ingående olika momenten. Åkarna får göra tester allteftersom de uppnår den kunskap som behövs. Det är nu också dags för åkaren att anskaffa ett eget friåkningsprogram. Den första tävlingen kan vara t.ex. MKK's "stjärnskottet" eller klubbmästerskap. De tävlingar som sedan kan bli aktuella för åkarna är tävlingar och cuper inom distriktet.

  Denna grupp av åkare har, utöver isträning, också gymnastik och golvträning som komplement till isträningen. Gymnastik-/golv-träningen är dels utformad som traditionell gymnastik och dels med övningar som syftar till att underlätta inlärningen av konståkningsmoment på is, t.ex. övningar på olika hopp.

  _____________________________________________________