SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Mölndals Konståkningsklubb
VÄRDEGRUND FÖR MÖLNDALS KONSTÅKNINGSKLUBB

Glädje och gemenskap 

Träning i Mölndals konståkningsklubb skall bygga på glädje och gemenskap. Barn och ungdomar tränar för att de tycker det är roligt och för att det ger dem glädje och välbefinnande. De föreningsaktivas glädje, välbefinnande och egen utveckling är det som skall ligga i fokus. Alla ska få utvecklas i sin egen takt.  

  
Allas rätt att vara med 
Föreningsaktiva i klubben skall behandla alla med respekt och aktivt inkludera kamrater/deltagare i det fall någon verkar hamna utanför och skall respektera varandra och varandras olikheter. Vi är alla olika som personer och man skall bemöta sina medmänniskor på ett sätt så som man själv vill bli bemött. 

 

Demokrati och delaktighet 
Arbetet i klubben skall präglas av delaktighet och transparens och tydlig rollfördelning utifrån en gemensamt bestämd arbetsfördelning. Föreningens verksamhet vilar på ett tydligt föräldraengagemang, utan vilket klubbens verksamhet och satsning inte skulle vara möjligt. Föräldrar och vårdnadshavare involveras successivt i föreningens arbete och hjälper till att driva klubbens verksamhet. Synpunkter på förbättringar och förändringar som bidrar till klubbens utveckling välkomnas och tas tillvara av klubbens styrelse, föreningsaktiva och föräldrar. 

 

Trygghet  

Alla föreningsaktiva, inkluderat tränare och frivilligarbetande föräldrar, har ett ansvar för att skapa en trygg verksamhet både vad gäller mellanmänskliga relationer samt genom att tillhandahålla säkra lokaler och arrangemang. Alla har ett ansvar i att bidra till att ingen utsätts för mobbing, utfrysning, kränkande tilltal eller särbehandling. Alla har ett ansvar att inte stå passiv i det fall man kan misstänka att ett föreningsaktivt barn eller ungdom far illa, oavsett om det är inom klubbens verksamhet eller utanför. Alla föreningsaktiva inkluderat tränare och frivilligarbetande föräldrar har ett ansvar att påtala och förebygga eventuella risker och riskfyllda beteenden som kan skada barn och unga. 

 

Hälsa 
Föreningens målsättning är att i sin verksamhet lära barn och ungdomar att ta hand om sin kropp på ett bra sätt. Ungdomarna inom klubben ska på lämpligt sätt informeras om betydelsen av en god kosthållning. De skall också få information om de negativa effekter som alkohol, tobak och droger har på prestationsförmågan vid fysiska och idrottsliga aktiviteter. Det kan exempelvis ske vid läger eller temadagar. 

Klubben har nolltolerans mot illegala droger och alkoholhaltiga drycker oavsett verksamhet. Det betyder att inget får förvaras eller konsumeras inom klubben. Ledare och frivilligarbetande föräldrar bör undvika använda tobak i verksamheten.    

 

Alla medlemmar i Mölndals konståkningsklubb är ansvariga för att värdegrunden efterlevs. Klubbens styrelse har ett särskilt ansvar att arbeta förebyggande men även agera på lämpligt sätt när en avvikelse har inträffat. 

 

Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod

 

Svensk konståknings värdegrund utgör grunden i vår Uppförandekod. Uppförandekoden omfattar alla i föreningen, distriktet och förbundet, oavsett vilken roll man har; styrelseledamot, anställd personal, ledare, kursföreläsare, teknisk funktionär, tränare, åkare eller förälder. Genom att leva och leda i enlighet med Uppförandekoden kan vi säkra sunda verksamheter i föreningarna, säkerställa att våra medlemmar mår bra samt att det finns verksamheter där fler känner sig välkomna och fler vill stanna kvar längre.

 

Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod

  1. Vi ger alla medlemmar inom svensk konståkning möjlighet att uppleva glädje, glöd och gemenskap.
  2. Vi ansvarar för åkarnas och övriga aktivas hälsa och välmående i samband med konståkningsverksamhet.
  3. Vi underlättar åkarens och övriga aktivas utveckling med utgångspunkt i den enskilda individens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.
  4. Vi är goda förebilder genom vårt uppförande både på och utanför isen.
  5. Vi bidrar till åkarens och de övriga aktivas utveckling genom att göra dem delaktiga i beslut som rör deras konståkningsutövande samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar ansvar.
  6. Vi förespråkar och utövar rent spel och en dopningsfri idrott.
  7. Vi håller oss uppdaterade kring och är förtrogna med gällande stadgar, regler och allmänna bestämmelser för föreningen, distriktet och förbundet.
  8. Vi accepterar ingen form av kränkningar eller trakasserier.
  9. Vi respekterar varandras olika roller och uppdrag samt accepterar spelets regler, regeltolkningar och beslut vid tävling och test.
  10. Konståkning är en idrott för alla och vi respekterar allas lika värde.

På Svenska Konståkningsförbundets hemsida finns mer information om uppförandekoden .